Underernæring på de danske hospitaler er et velkendt og mangefacetteret problem. Ofte svinder appetitten ved sygdom og det bliver sværere at få spist nok under indlæggelsen - hvilket er essentielt for en hurtig bedring.


I projekt Måltidsoplevelse har vi valgt at dykke ned i selve måltidsituationen og se på, hvordan den kan forbedres og dermed være med til at fremme særligt de ældre småtspisende patienters lyst til at spise - og på den måde udgøre en potentiel forbedring af deres ernæringsstatus.


Idéen og initiativet til projektet kommer fra Centralkøkkenet. Køkkenets diætist Janne Christensen og daværende kostkonsulent Caroline Boutrup Nielsen gennemførte i 2009 et pilotprojekt på hospitalets neurologiske afdeling med fokus på netop måltidssituationen. Projekt Måltidsoplevelse er en kvalificering og udbygning af dette pilotprojekt.


Vi er gennem omfattende feltstudier og interviews med patienter og personale kommet frem til en række anbefalinger, som vi vil opfordre særligt plejepersonale på landets hospitaler til at lade sig inspirere af. Vi tror nemlig på, at det kan være med til at gøre en afgørende forskel for de småtspisende patienter landet over.


Læs projektet:

I vores pixiudgave: maaltidspixi.pdf

I den fulde rapport: Rapport måltidsoplevelser glostrup.pdf


Bag projektet står:


Ernæringskomitéen og Centralkøkkenet, Glostrup Hospital samt konsulentfirmaet living+food


Kontakt

For spørgsmål til projektet eller rekvirering af pixibogen i hæfteform,

kontakt Køkkenchef Gitte Breum, Centralkøkkenet Glostrup Hospital eller

Etnolog Jon Høyrup, konsulentfirmaet living+food


Billederne i folderen er taget af living+food under deres feltarbejde med tilladelse fra personale og patienter fra de to involverede afsnit.

Projekt Måltidsoplevelse